O autogazie wiemy wszystko


Instalacja CNG do silników Diesla rozwiązaniem na rosnące ceny paliw

Ceny paliw nieustannie rosną - w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły o ponad 100% !

Drożeją surowce, podnoszone są podatki i akcyzy, wzrastają marże producentów paliw i ich pośredników. Z drugiej strony konkurencja na rynku transportowym zaostrza się, a klienci oczekują obniżania cen.Wykres: Zmiana ceny ON na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Niestety, nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie trand zmian cen paliw się zmienił.


Jednym ze sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją rynkową jest podnoszenie efektywności własnych usług oraz szukanie rozwiązań obniżających koszty, takich jak DEGAmix.

Potencjał technologii DEGAmix dostrzeżemy szczególnie wyraźnie, gdy uświadomimy sobie, że koszt paliwa stanowi obecnie nawet 40-45% ogółu kosztów ponoszonych przez przewoźników.

Jeżeli dzięki zastosowaniu technologii DEGAmix obniżymy koszty paliwa o 30% to przełoży się to na spadek całkowitych kosztów prowadzenia działalności.


 

  

     Wykres: Struktura kosztów typowej firmy transportowej