O autogazie wiemy wszystko

Razem zdziałamy więcej …

Poniżej znajdują się warunki, jakie powinny spełniać Zakłady Montażu zainteresowane podpisaniem umowy z firmą ELPIGAZ:


 LP

 WARUNKI

 UWAGI

 I

Przeszkolony przez firmę ELPIGAZ personel techniczny.

Personel Zakładów nie spełniających tych warunków, przed podpisaniem umowy, musi odbyć szkolenie w określonym zakresie.                                             

 II

Warsztat

  1. kanał warsztatowy lub podnośnik samochodowy (w przypadku kanału zamontowany detektor gazu),
  2. zestaw narzędzi do montażu (klucze, wkrętaki, wiertarka, nożyk do rurek miedzianych, wykrojnik D30 i D60, piankowy tester szczelności).

Czytelne oznaczenie stanowiska montażu napisem z logo ELPIGAZ.

 Można zamówić np. flagę ELPIGAZ.

 III

Wyposażenie:

  1. detektor gazu z regulowanym tłem np. AE220 lub inny
  2. analizator spalin czterogazowy z ważnym atestem ITS i wydrukiem mierzonych wartości.

Załączyć kopie faktur zakupu:

  1. detektora gazu z CE
  2. analizatora (z podaniem typu i modelem wg wykazu ITS) Załączyć uwierzytelnienie (świadectwo legalizacji ponownej) analizatora spalin

Dokumenty należy przesłać na adres: 
ELPIGAZ Sp. z o.o. 
ul. Perseusza 9, 80-299 Gdańsk 
Małgorzata Talaśka-Gryz, e-mail: sp.56@elpigaz.com

 IV

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 20.000 USD lub 60.000 PLN w zakresie  "sprzedaży i montażu gazowych układów zasilania do pojazdów mechanicznych oraz zdarzeń powstałych w związku z zastosowaniem i użytkowaniem instalacji gazowej w pojazdach" 

Dopuszczalne są polisy różnych firm ubezpieczeniowych.

 V

Opłata w wysokości 500 PLN netto za ocenę Zakładu przez ITS i umieszczenie w wykazie na konto ELPIGAZ Sp. z o.o.. Wyżej wymieniona kwota jest przekazywana przez ELPIGAZ Sp. z o.o. na konto ITS wraz z w/w dokumentami danego ZM.

Przedpłata na konto ELPIGAZ BGŻ 04 2030 0045 1110 0000 0184 0220 z dopiskiem "Opłata za ocenę sieci Zakładów Montażu"  

 VI

Zabezpieczenie umowy w postaci np. weksla in blanco + deklaracja wekslowa.

Dotyczy ZM, które chcą wystawiać „Wyciągi ze świadectwa homologacji”

 VII

Zakup licencjonowanego oprogramowania (KODExM) niezbędnego do wystawiania wyciągów ze świadectwa homologacji. Cena 100 PLN netto.

Oprogramowanie zostanie dostarczone po uzyskaniu pozytywnej opinii ITS.

 

Pobierz Warunki współpracy dla ZM

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Przedstawiciele Handlowi ELPIGAZ odpowiednio dla danego województwa (terytorium).