O autogazie wiemy wszystko

Dokumenty wymagane do uzyskania wpisu na listę ITS (Instytut Transportu Samochodowego):

  1. kopia faktury zakupu analizatora spalin
  2. kopia aktualnej legalizacji analizatora spalin
  3. kopia faktury zakupu detektora gazu
  4. kopia certyfikatu jakości CE detektora spalin.


Powyższe dokumenty należy wysłać mailem na adres sp.16@elpigaz.com bądź faxem na numer (58) 348 12 11.

Istnieje również możliwość wysłania powyższych dokumentów pocztą pod adres:

      ELPIGAZ Sp. z o.o.
      ul. Perseusza 9 
      PL 80-299 Gdańsk

W razie pytań związanych z wpisem na listę ITS prosimy o kontakt z p. Ewą Ryś, e-mail: sp.16@elpigaz.com, tel.  666 350 571.

Zobacz także