Sobre autogas lo sabemos todo

Paszport techniczny


Dla każdego nabytego zbiornika ciśnieniowego klient może uzyskać duplikatu paszportu.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia paszportu zbiornika ciśnieniowego wykonanego w Zakładzie Produkcji Zbiorników Polmocon w Gorlicach można uzyskać jego duplikat.
Składający wniosek o wydanie duplikatu z protokołu badania powinien dysponować następującymi danymi:

 • pełna nazwa firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych), adres wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL), nr kontaktowy
 • dane identyfikacyjne zbiornika producent, nr zbiornika, rok budowy, nr seryjny, pojemność - odczytać dane z tabliczka znamionowa znajdującej się na zbiorniku


TABLICZKA ZNAMIONOWA:


Mając dane zbiornika mamy następujące możliwości uzyskania duplikatu paszportu:

 • zgłosić się do producenta: 
                                          ELPIGAZ Sp. z o.o.
                                          Zakład Produkcji Zbiorników 
                                          ul. J. Korczaka 11
                                          38-800 Gorlice 
                                          tel.  +48 18 35 378 60
                                          fax. +48 18 353 67 73
                                          e-mail: biuro.03@elpigaz.com
              
  W celu uzyskania duplikatu zbiornika ciśnieniowego wykonanego w Zakładzie Produkcji Zbiorników Polmocon w Gorlicach należy wypełnić poniższy formularz w formie elektronicznej, przesłać na w/w adres i dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  Formularz zamówienia duplikatu paszportu zbiornika ciśnieniowego

  Po ustaleniu zgodności danych zbiornika, duplikat atestu jest wysyłany za zaliczeniem pocztowym za pobraniem zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 

 • lub zgłosić się do odpowiedniego urzędu.