O autogazie wiemy wszystko


Dokumenty dla Zakładu Montażu


Oprogramowanie

  • Jeśli Klient posiada wersję programu KodEx wcześniejszą niż 12.05 (np. 12.04, 12.03, ...), należy wgrać AktualizacjaZ1203
  • Dla nowych instalacji i jeśli Klient posiada wersję programu KodEx w wersji 12.05 i młodsza (np. 13.01, 14.01), to należy wgrać KodEx ZM1403E14 
  • PolDim1301

Sterowniki


Instrukcje i noty techniczne


Wykazy