O autogazie wiemy wszystko


Dokumenty dla Zakładu Montażu


Oprogramowanie

  • Jeśli Klient posiada wersję programu KodEx wcześniejszą niż 12.05 (np. 12.04, 12.03, ...), należy wgrać AktualizacjaZ1203
  • Jeśli Klient posiada wersję programu KodEx w wersji 12.05 i młodsza (np. 12.06, 12.07), to należy wgrać KodEx ZM1302C13
  • PolDim1301

Sterowniki


Instrukcje i noty techniczne


Wykazy